بایگانی نویسنده

اَبی گِردی 01-02

Posted by: جعفر پویه on آوریل 10, 2018

شاوردی

Posted by: جعفر پویه on آوریل 10, 2018

اَبی گِردی 12

Posted by: جعفر پویه on ژانویه 19, 2018

زِپِرتی

Posted by: جعفر پویه on مارس 10, 2015

اِندِرنِد

Posted by: جعفر پویه on ژوئن 12, 2014

اَبی گِردی «11»

Posted by: جعفر پویه on ژوئیه 31, 2013

زمین لرزه

Posted by: جعفر پویه on سپتامبر 26, 2012

اَبی گِردی «10»

Posted by: جعفر پویه on مه 11, 2012

اَبی گِردی«9»

Posted by: جعفر پویه on مارس 30, 2012

سال نو مبارک

Posted by: جعفر پویه on مارس 17, 2012